Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 116 m²
 • 14 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 6.16 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 25 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 19.5 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 72.8 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 115.7 m²
 • 8.4 tỷVND