Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 50.6 m²
 • 3.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 45 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 3.19 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51 m²
 • 4.75 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 52.8 m²
 • 4.1 tỷVND