Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 77.8 m²
 • 6.6 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 96.3 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 30.5 m²
 • 2.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 57.5 m²
 • 3.7 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 61.3 m²
 • 3.65 tỷVND