Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 2.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 17 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 531.8 m²
 • 39.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 15.8 m²
 • 2.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.5 tỷVND