Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 36 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 109 m²
 • 12 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43.3 m²
 • 6.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 73 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 60 m²
 • 7.5 tỷVND