Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 113 m²
 • 14.95 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 64.2 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 37.8 m²
 • 5.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 254.7 m²
 • 30 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 73.6 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 6.1 tỷVND