Nhà đất lân cận

A
 • 80.4 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 64 m²
 • 2.32 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 31 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 40 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 41.7 m²
 • 7.5 tỷVND