Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 36 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 49.23 m²
 • 7.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 96 m²
 • 12.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 6.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51 m²
 • 1.55 tỷVND