Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.7 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 17 m²
 • 4.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 23.4 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 17 m²
 • 3.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 25.1 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 57 m²
 • 9 tỷVND