Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 51.5 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 4.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 94 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 117 m²
 • 5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 128.62 m²
 • 19 tỷVND