Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 1.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62.8 m²
 • 1.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.37 tỷVND