Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 2.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 1.92 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 1.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.95 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 35.4 m²
 • 5.9 tỷVND