Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 42.5 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 25 m²
 • 2.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 66.6 m²
 • 2.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 79.4 m²
 • 5.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 5.05 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 60.1 m²
 • 4.5 tỷVND