Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 81.4 m²
 • 9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 48 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18 m²
 • 1.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.55 tỷVND