Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 48 m²
 • 4.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.8 m²
 • 3.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.65 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 54.5 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 36.5 m²
 • 4.2 tỷVND