Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 35.6 m²
 • 6.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.8 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.4 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 90 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 58.5 m²
 • 5.87 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 41.5 m²
 • 4.15 tỷVND