Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 53.3 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 47.5 m²
 • 7.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47 m²
 • 6.8 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 30.2 m²
 • 5.4 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 36.1 m²
 • 6.1 tỷVND
F
 • 1
 • 3
 • 34 m²
 • 9.2 tỷVND