Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 30.5 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 79.7 m²
 • 4.58 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 33.1 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 32.7 m²
 • 1.69 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 5.62 tỷVND