Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 22.6 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 23.4 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 2.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 38.7 m²
 • 7.4 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.1 tỷVND