Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 380 m²
 • 16.3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 44.5 m²
 • 3.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.3 m²
 • 4.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 100 m²
 • 13 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43.2 m²
 • 2.6 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 86.3 m²
 • 3.3 tỷVND