Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 64 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 65 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 2.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 65.1 m²
 • 4.65 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 16.4 m²
 • 2.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34 m²
 • 4 tỷVND