Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 44.5 m²
 • 3.48 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 24 m²
 • 3.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 31 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51.2 m²
 • 10.5 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 34.4 m²
 • 5 tỷVND