Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 78 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 3
 • 8
 • 120 m²
 • 24 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 140 m²
 • 24 tỷVND
D
 • 662.2 m²
 • 100 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 12.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 3.1 tỷVND