Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 5.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 19.2 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 13.8 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 36.8 m²
 • 4.96 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 10.6 m²
 • 2.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 63 m²
 • 2.4 tỷVND