Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 63 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 10.6 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 32.3 m²
 • 7.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 40.9 m²
 • 6.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 16.2 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 24.7 m²
 • 4.65 tỷVND