Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 8.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 2.27 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 84.8 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82.1 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.1 tỷVND