Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 6.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 47.2 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 4
 • 2
 • 96 m²
 • 6.8 tỷVND