Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 173 m²
 • 1.98 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 24.4 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 38.6 m²
 • 5.6 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 36 m²
 • 7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 12.3 m²
 • 1.93 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 19.8 m²
 • 3.6 tỷVND