Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 55 m²
 • 3.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51 m²
 • 4.75 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 50.6 m²
 • 3.35 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 43.9 m²
 • 2.85 tỷVND