Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35.4 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 32.7 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 2.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 39 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 39 m²
 • 3.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 54 m²
 • 3.9 tỷVND