Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 32.7 m²
 • 2.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 39 m²
 • 3.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 39 m²
 • 3.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 54 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 16.4 m²
 • 1.77 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 37.8 m²
 • 2.5 tỷVND