Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 39.5 m²
 • 5.25 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 35.9 m²
 • 3.75 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 55.2 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31 m²
 • 3.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 4.4 tỷVND