Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 192.3 m²
 • 12.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 66.2 m²
 • 5.45 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 2.65 tỷVND