Nhà đất lân cận

A
 • 104 m²
 • 12.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 110 m²
 • 6.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 66 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 93.5 m²
 • 5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 60.9 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.6 tỷVND