Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 66.7 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 59.6 m²
 • 3.12 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.5 m²
 • 3.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60.7 m²
 • 4.35 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 53.2 m²
 • 5.65 tỷVND
F
 • 78.4 m²
 • 2.58 tỷVND