Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 74.9 m²
 • 14.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 360.17 m²
 • 109.76 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 293 m²
 • 79 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 18.9 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 203 m²
 • 40 tỷVND