Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 37.6 m²
 • 2.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 37.6 m²
 • 2.45 tỷVND
C
 • 250 m²
 • 16 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 72 m²
 • 15.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 106 m²
 • 6.18 tỷVND
F
Đã bán
 • 119 m²
 • 7.25 tỷVND