Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 66 m²
 • 5.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 16
 • 13
 • 55 m²
 • 15.97 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 81 m²
 • 7.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 25
 • 25
 • 144 m²
 • 25 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 53.1 m²
 • 4.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 84 m²
 • 10.5 tỷVND