Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 7
 • 96 m²
 • 11.7 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 99.9 m²
 • 18.9 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 54.8 m²
 • 8.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 53.3 m²
 • 8.5 tỷVND