Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 85.5 m²
 • 6.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 86.6 m²
 • 4.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 74.8 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 81.8 m²
 • 12.5 tỷVND
E
 • 68.2 m²
 • 3.35 tỷVND
F
 • 72 m²
 • 4.1 tỷVND