Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 51.4 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 70.3 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 21.5 m²
 • 2.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 51.4 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 30.2 m²
 • 3.9 tỷVND