Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 56.5 m²
 • 4.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 48 m²
 • 7 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 79.7 m²
 • 5.35 tỷVND
D
 • 227.4 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 53.5 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 119.6 m²
 • 5.85 tỷVND