Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 30 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 35.3 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 46.98 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 24 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 37.62 m²
 • 3.2 tỷVND