Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 21.4 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 3.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 158.65 m²
 • 7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 33.5 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 50 m²
 • 6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 204 m²
 • 8.3 tỷVND