Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.9 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 32.9 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 25.2 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 5
 • 1
 • 60.2 m²
 • 16.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.7 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70.5 m²
 • 3.5 tỷVND