Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 60.5 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 28.62 m²
 • 6.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.9 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 32.9 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.7 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 46.2 m²
 • 3.9 tỷVND