Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 103.3 m²
 • 7.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 108 m²
 • 13 tỷVND
D
 • 62.6 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 45.6 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 42.2 m²
 • 5.5 tỷVND