Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 1.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.6 m²
 • 4 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 17 m²
 • 8.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 49.3 m²
 • 3.5 tỷVND