Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 31.9 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 49 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 41.41 m²
 • 5.05 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.38 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 81.1 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 28.5 m²
 • 3.2 tỷVND