Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 69.2 m²
 • 5.3 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 61.5 m²
 • 4.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.5 m²
 • 5.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 64.1 m²
 • 11.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 254.7 m²
 • 30 tỷVND